ประวัติและตราสัญญลัษณ์
   ข้อมูลสภาพทั่วไป
           ลักษณะที่ตั้ง
           ลักษณะสังคม
           ลักษณะเศรษฐกิจ
           ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
   ข้อมูลหมู่บ้าน
   ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
   สถานที่สำคัญ
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
           เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
           เจ้าหน้าที่กองคลัง
           เจ้าหน้าที่กองช่าง
           เจ้าหน้าที่กองการศึกษา            ศาสนาและวัฒนธรรม
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   พ.ร.บ./พ.ร.ก.
   กฎกระทรวงและระเบียบ
 Untitled Document
  • รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
  • ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ
  • เปฺิดการใช้งาน banbuasdt.go.th

การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว         25 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปของสภา อบต.บ้านบัว         25 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙          25 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559         25 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
การจัดงานสืบสานตำนานหม่ำตำบลบ้านบัว หม่ำใหญ่อร่อยที่สุดในโลก         06 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ         24 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ 2558         24 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558         24 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2558         24 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         24 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
อ่านทั้งหมด...

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนงิ้ว หมู่ 6        06 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนสังข์ หมู่ 7        06 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหามแห หมู่ 8        06 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558        25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2558        12 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา        10 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
โครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายบ้านเขวา หมู่ 5        10 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเขวา หมู่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)        10 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
ประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)        10 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
เรื่องประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายทางน้ำตกห้วยหลัว) หมู่ที่3 บ้านเก่าน้อย        10 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
อ่านทั้งหมด...

กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน กับแผนพัฒนาสามปี         10 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ดูแลระบบ
อ่านทั้งหมด...

รูปทั้งหมด
หน้าแรก | ผลงาน อบต|สถานที่สำคัญกระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2014 byKhattiya ARIT Co.,Ltd.