ติดต่ออบต

แสดงความคิดเห็น

Your message has been sent. Thank you!

ข้อมูล อบต.

 

ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว (อบต.บ้านบัว)
อำเภอ : เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด : ชัยภูมิ

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2540 มีอานาเขตพื้นที่ 35 ตร.กม.

มีประชากรทั้งสิ้น 4852 คน
โดยเป็นประชากรชายทั้งสิ้น 2347 คน
และเป็นประชากรหญิงทั้งสิ้น 2505 คน

ประธานสภา อบต.บ้านบัว : นายทองหล่อ   พลธรรม
นายก อบต.บ้านบัว :นายสวัสดิ์ จิตรโคตร
ปลัด อบต.บ้านบัว :ส.ต.อ. อัครชัย สมดี

  • 0-4486-9962

Social Media

Facebook

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top