โครงการปรับปรุงถนน เส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในเขตตำบลบ้านบัว ม.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ ม.8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดย

โครงการปรับปรุงถนน  เส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในเขตตำบลบ้านบัว  ม.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  และ ม.8  ตำบลบ้านบัว  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โดยการเกรดปรับถนนด้วยรถเกรดเดอร์คิดเป็นปริมาตรเกรดปรับไม่น้อยกว่า  100,000  ตารางเมตร


ไฟล์ 1
ไฟล์ 2
ไฟล์ 3

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top