ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวา - บ้านเก่าน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเขวา - บ้านเก่าน้อย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top