โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/banbuasdt/domains/banbuasdt.go.th/public_html/index.php on line 313  
 
 
 

 

 โครงการส่งเสริมการดูแลเด็กเล็กของผู้ปกครองปี2563...

กิจกกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและปลูกต้นไม้ โดย ศพด.อบต.บ้านบัว...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี2563 ศพด.อบต.บ้านบัว...

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ...


โครงการส่งเสริมการดูแลเด็กเล็กของผู้ปกครองปี2563...

กิจกกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและปลูกต้นไม้ โดย ศพด.อบต.บ้านบัว...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี2563 ศพด.อบต.บ้านบัว...

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ...

การบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ...

จัดตั้งขยะติดเชื้อในชุมชน...

การบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ...

ออกสำรวจป้ายและออกจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2563...

 

 
 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/banbuasdt/domains/banbuasdt.go.th/public_html/index.php on line 540
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/banbuasdt/domains/banbuasdt.go.th/public_html/index.php on line 590
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/banbuasdt/domains/banbuasdt.go.th/public_html/index.php on line 640
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 42638 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน