ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) เส้นทางภายในหมู่บ้าน (ต่อจากถ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) เส้นทางภายในหมู่บ้าน (ต่อจากถนนเดิม) บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบัว อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


ไฟล์1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top