รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านเก่าน้อย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่ 3  บ้านเก่าน้อย  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  ตำบลบ้านบัว  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ


ไฟล์ 1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top