บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลบ้านบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

บันทึกการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2561

วันที่  21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561   เวลา 09.00 น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

 


ไฟล์1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top