บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

บันทึกการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2561

วันที่  2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561   เวลา 09.30 น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

 


ไฟล์1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top