บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

บันทึกการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2561

วันที่  27  สิงหาคม  2561  เวลา 09.00  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

 


ไฟล์1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top