ประกาศกำหนดสถานที่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีภาษี ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ประกาศกำหนดสถานที่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และภาษีป้าย  ประจำปีภาษี  ๒๕๖๑


ไฟล์ 1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top