กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

 กำหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2561

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว


ไฟล์ 1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top