หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

    เอกสารประกอบ : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 70343 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน