หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
    รายละเอียดข่าว :

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของ  อบต.บ้านบัว  ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  ตาม QR-Code ข้างล่างนี้ค่ะ

    เอกสารประกอบ : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
 
QR CODE
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 372118 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน