หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๖๓

    เอกสารประกอบ : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 211451 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน