หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

เรื่อง  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓

    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 29044 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน