โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ ประจำปี 2565


วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านบัว
เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านบัว เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบัว  นายสุริยันต์ บุราณ
กำนันตำบลบ้านบัว ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านบัว ประธาน อสม.ตำบลบ้านบัว เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ ประจำปี 2565 การเชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19 การปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.สต.บ้านบัว ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทุกท่าน ทุกภาคส่วนมา ณ.โอกาสนี้