โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ครั้งแรก


        วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ครั้งแรก โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประธานในพิธี วาระการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕