โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบเงินค่าพาหนะให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ในการเดินทางไปโรงพยาบาล


วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 11.00น.นำโดยนายฉลอง สมสิรินวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายสุขสันต์ ชื่นจิตร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นางกาญจนา ชื่นจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต1 พร้อมทีมงาน ให้การสนับสนุนมอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านบัว จำนวน 3 ราย
ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ