โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ร่วมกับ รพ.สต.บ้านบัว อสม.บ้านบัว ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พื้นที่บ้านบัว หมู่ที่ 1