โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ละสายไฟฟ้า


วันนี้ 28 กันยายน 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยร่วมกับกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ละสายไฟฟ้า
พื้นที่บ้านเขวา หมู่ 5