โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่


วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00น.
นายฉลอง สมสิรินวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.บ้านบัว ผอ.รพ.สต.บ้านบัว และ อสม.ตำบลบ้านบัว
ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตาม โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 42 ราย ในตำบลบ้านบัว