โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 4


วันที่ 27 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี
จากสามแยกประปาหมู่บ้านถึงบ้านนายทองคูณ เดชโนนสังข์ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 4 
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 206.00 เมตร งบประมาณ 399,000 บาท