โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ


การบำรุงรักษาต้นไม้  โครงการ  ๑  จังหวัด  ๑  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการเมื่อ วันศุกร์  ที่  ๒๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓