โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมส่งเสริมและสืบสาน ตำนานสาวบ้านแต้ (4-5 กันยายน 2563)


5 กันยายน 63 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ฝ่ายทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษา ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครองในท้องถิ่นจากทั้งหมดในเขตปกครองพื้นที่ใน 13 ตำบล ของ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ นับ10,000 คน จัดกิจกรรม “งานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ขี่รถจักรยาน” ปีที่ 64 หลังมีการจัดอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี 2499 เป็นต้นมา ซึ่งมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน