โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ร่วมพิธี

๑.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา ๐๖.๓๐ น.

๒.พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เวลา ๐๘.๑๕ น.

๓.พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมระลึกเนื่องในพระมหากรุณาธิคุณพระบาาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา ๑๘.๓๐ น.