โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔


โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ วันละ 2 ผลัด (คำสั่ง ที่ ๔๗๒/๒๕๖๓)