โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big cleaning day) โครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง”


          เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่น่าอาศัย โดยตัดกิ่งไม้/ตัดหญ้าข้างถนน ทั้ง 2 ข้างทาง เก็บกวาดขยะข้างถนนสายหลัก ( ถนนเกษตรสมบูรณ์ – หนองบัวแดง ) เริ่มตั้งแต่บ้านหัวขัว – บ้านหามแห ตามโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563