โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเราชนะ (รับลงทะเบียนสำหรับประชาชนกลุ่มที่ 4)


          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.00 น.สำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเกษตรสมบูรณ์(1) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว รับลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มที่ 4 : กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์โฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง(ผู้สูงอายุผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปลงทะเบียนได้) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว