โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ติดตามประเมินสถานศึกษาเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบัวพร้อมด้วยคณะกรรมการ ศปก.ต.บ้านบัว ลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานศึกษาเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเยี่ยมเสริมพลัง สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 แห่ง ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงขอขอบคุณทุกท่าน  มา ณ.โอกาสนี้