โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


             วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ,สรุปผลการดำเนินงาน(รายงานรายรับ-รายจ่ายและเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,การจัดทำแผนการเงินและแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว