โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน(ชั้นอนุบาล)


วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านบัว , เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบัว พร้อมคณะกรรมการศปก.ต.ตำบลบ้านบัว ลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน(ชั้นอนุบาล) ตามเกณฑ์ Thai Stop Covid Plus(TSC+) ในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านบัว จำนวน 4 แห่ง ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทุกท่าน ทุกภาคส่วนมา ณ.โอกาสนี้