หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายสวัสดิ์ จิตรโคตร  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

 

 

 
  นายปัญญา   เฟื่องประกอบ  
  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว  
 
นายเสา   ขุนโนนเขวา   นายสุทักษ์ จิตรโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 62070 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน