หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  สิบตำรวจเอกอัครชัย สมดี  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการติดต่อ 090-295-3613

 

 
ว่าง   ว่าง
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว คนที่ ๑

ช่องทางการติดต่อ 

 
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว คนที่ ๒

ช่องทางการติดต่อ

   
  ว่าง  
  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว  
  ช่องทางการติดต่อ   
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 297294 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน