หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายสวัสดิ์ จิตรโคตร  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ช่องทางการติดต่อ ๐๘๗-๒๕๑-๙๙๓๕

 

 
นายเสา   ขุนโนนเขวา   นายสุทักษ์ จิตรโคตร
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว คนที่ ๑

ช่องทางการติดต่อ ๐๙๕-๓๒๓-๖๗๙๑

 
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว คนที่ ๒

ช่องทางการติดต่อ ๐๙๓-๐๙๕-๙๗๕๑

   
  นายปัญญา   เฟื่องประกอบ  
  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว  
  ช่องทางการติดต่อ ๐๘๒-๑๓๗-๖๙๐๘  
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 125935 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน