หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายฉลอง สมสิรินวกุล  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

 
 

ช่องทางการติดต่อ 089-583-1088

 

 
ร.ต.อ.วิญญู คงโนนกอก   นายประชาพร  ขุนโนนเขวา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว  

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ช่องทางการติดต่อ 081-966-7133  

ช่องทางการติดต่อ 098-140-6047

 

 

 

 

  นายสมพันธ์ สอนบัว  
  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว  
  ช่องทางการติดต่อ 082-223-3734  
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 589590 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน