หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (รอบ 6เดือน) เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 48
  14 ธ.ค. 2566    ประกาศ เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 82
  21 เม.ย. 2566    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 (รอบ 6เดือน) เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 177
  14 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 174
  22 เม.ย. 2565    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 (รอบ 6เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 275
  24 ธ.ค. 2564    ประกาศ เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 386
  3 ธ.ค. 2564    แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 367
  31 มี.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 64) 407
  16 ก.พ. 2564    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 (รอบ 6เดือน) เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 247
  14 ธ.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 478
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 589592 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน