หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ก.ย. 2563    ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 3
  17 ก.ย. 2563    ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ (นอภ.) 13
  14 ส.ค. 2563    ประกาศ ขยายเวลาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 18
  15 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 3
  15 มิ.ย. 2563    ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 5
  15 มิ.ย. 2563    ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 4
  25 พ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 4
  25 พ.ค. 2563    ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (สภา) 6
  7 พ.ค. 2563    ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ (นอภ.) 4
  3 มี.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 3

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 62076 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน