หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 มิ.ย. 2567    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จุดดำเนินการที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดรา 28
  7 มิ.ย. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จุดดำเนินการที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 29
  15 มี.ค. 2567    ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหลวงปู่ยังคัพ ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  14 มี.ค. 2567    ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะ 40
  12 มี.ค. 2567    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 77
  29 ก.พ. 2567    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน(เส้นทางสันคลอง 6 จากถนนสายเกษตร-หนองบัวแดง ถึง บ้านเก่าน้อย) บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
  29 ก.พ. 2567    ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน เส้นทางจากนายอุ่ม อินขามป้อม ถึง ลำห้วยน้อย บ้านโนนสังสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
  29 ก.พ. 2567    ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเส้นทางบ้านนางสาววรรณ์งาม กันยาน้อย บ้านเขวา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
  23 พ.ย. 2566    ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีกลาง พร้อมเครื่องเสียงตลอดงาน โครงการส่งเสริมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 30
  5 ก.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๙๐-๐๐๑ สายทางบ้านบัว-บ้านเก่าน้อย (ช่วงที่ ๒) หมูที่ ๓ บ้านเก่าน้อย ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษ 111

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 589617 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน