หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ก.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 11
  15 ก.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 13
  8 ก.ย. 2563    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19
  8 ก.ย. 2563    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
  26 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 36
  26 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 33
  26 มิ.ย. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 29
  25 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 38
  25 มิ.ย. 2563    รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 35
  25 มิ.ย. 2563    รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 24

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 62088 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน