หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 8
  26 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 8
  26 มิ.ย. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 7
  25 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 8
  25 มิ.ย. 2563    รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 7
  25 มิ.ย. 2563    รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 4
  5 พ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางโนนสาคาม)หมูที่ 5 บ้านเขวา ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30
  20 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มนางธันวา อุดมบัว) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
  20 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มนางกองเหรียญ ฤทธิ์ประทีป) บ้านบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านบัว อำเภเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
  20 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มนางจันทร์ดวง มุ่งวิชา) บ้านบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านบัว อำเภเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 29041 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน