หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ม.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 25
  8 ธ.ค. 2564    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 13
  5 พ.ย. 2564    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 13
  5 เม.ย. 2564    แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 116
  3 มี.ค. 2564    แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 115
  3 ก.พ. 2564    แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 114
  7 ม.ค. 2564    แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 117
  6 ม.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวามคม พ.ศ.2563) 114
  4 ธ.ค. 2563    แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิการยน 2563 113
  4 พ.ย. 2563    แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 117

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 297293 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน