หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ม.ค. 2567    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 10
  4 ธ.ค. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 9
  3 พ.ย. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 6
  3 ต.ค. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 41
  6 ก.ย. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 41
  4 ส.ค. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 37
  4 ก.ค. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 60
  6 มิ.ย. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 75
  3 พ.ค. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 62
  4 เม.ย. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 85

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 537363 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน