หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 มิ.ย. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 21
  5 พ.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 40
  1 เม.ย. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 53
  3 มี.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 45
  7 ก.พ. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 48
  5 ม.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 121
  8 ธ.ค. 2564    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 118
  5 พ.ย. 2564    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 109
  7 ต.ค. 2564    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 43
  5 เม.ย. 2564    แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 213

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 372123 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน