หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 พ.ค. 2564    รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 140
  20 เม.ย. 2564    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 121
  22 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน 124
  15 ต.ค. 2563    ประกาศ อบต.บ้านบัว เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 117
  5 ต.ค. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 122
  1 ต.ค. 2563    รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต E-PLANNACC 86
  14 ก.ค. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 128
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 297319 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน