หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 พ.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 10
  15 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 70
  15 ก.ย. 2563    ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 61
  3 ส.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๒) 63
  15 มิ.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) 59
  15 มิ.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๒ ) 55
  3 มี.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ ) 54
  25 ก.พ. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๑) 55
  7 พ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) 61
  18 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 62
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 234927 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน