หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 มิ.ย. 2567    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 17
  10 ต.ค. 2566    รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน ปี ๒๕๖๗) 27
  20 มิ.ย. 2566    ประกาศเผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 86
  10 พ.ค. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 97
  10 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องเผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 145
  6 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องเผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 142
  4 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 170
  19 ส.ค. 2565    ประกาศเผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 178
  14 ต.ค. 2564    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 228
  22 ต.ค. 2563    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 90-032 สายห้วยหินฝน บ้านโนนกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 370

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 589584 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน