หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ก.พ. 2566    คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง 51
  3 ก.พ. 2566    ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 92
  2 ก.พ. 2566    ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 57
  1 ก.พ. 2566    ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 65
  30 ม.ค. 2566    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 58
  18 เม.ย. 2565    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ๖ เดือนแรก(ตุลาคม-มีนาคม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อบต.บ้านบัว 186
  18 ก.พ. 2565    คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 224
  2 ธ.ค. 2564    คู่มือ การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563 56
  6 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต.บ้านบัว 321
  28 ต.ค. 2563    รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ อบต.บ้านบัว 350

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 494662 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน