หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

   
  สิบตำรวจเอกอัครชัย สมดี  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

 

นายเขมณัช เงินลาด นายสหรัถ  ไชยพรม - ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด ผอ. กองช่าง ผอ.กองคลัง
   
  นางสาวจรรยา  แสนหล้า  
  ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 125944 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน