หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ก.พ. 2567    ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีพ.ศ.2567 14
  3 ม.ค. 2567    ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567 39
  18 ธ.ค. 2566    รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 16
  31 ต.ค. 2566    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 77
  26 ต.ค. 2566    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประชุมคณะกรรมการประเมิน) 49
  6 ต.ค. 2566    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวที่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว พ.ศ.๒๕๖๖ ๒๕๙/๒๕๖๖ เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 66
  6 ต.ค. 2566    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวที่ ๒๕๙/๒๕๖๖ เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 90
  6 ต.ค. 2566    แบบประเมินการดำเนินงาน อบต.บ้านบัว งบประมาณ พ.ศ. 2566 52
  15 ส.ค. 2566    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 41
  8 ส.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ผลการสัมเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 87

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 537235 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน