หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 มิ.ย. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 17
แสดงข้อมูล : 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 68138 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน