หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.ค. 2563    การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 23
แสดงข้อมูล : 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 68148 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน