หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 42640 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน