หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    รายละเอียดข่าว :

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๕/๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกเดิ่นเสาเล้า บ้านเขวา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔๐ เมตร และ๖๐ เมตร ยาว ๒๘๐ และ ๒๓๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

    เอกสารประกอบ : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 68153 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน