หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

๑.ตำแหน่ง สายงานผู้ปฏิบัติ

     ๑.๑ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ประเภทวิชาการ (ปก./ชก) จำนวน ๑ อัตรา

๒.ตำแหน่งสายงานการสอน

     ๒.๑ ตำแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ.๑ จำนวน ๑ อัตรา

    เอกสารประกอบ : ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 125929 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน