หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 125945 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน