หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    รายละเอียดข่าว :

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประเมินง่ายๆใน 3 นาที

เพียงเข้าเว็บไซต์ itas.nacc.go.th หรือ  สแกน QR Code ตามเอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ : ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 142211 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน